Credit imobiliar Noua Casă

Programul de credit imobiliar Noua Casă înlocuiește Programul Prima Casă, dedicat persoanelor fizice, care îndeplinesc criteriile legale pentru credit și condițiile de eligibilitate. De ce să aplici pentru un credit imobiliar Noua Casă?

Plătești ratele în RON, astfel nu te vor afecta fluctuațiile de schimb valutar;
Ai dobândă 7.98% pe an (2% + IRCCT42022), este variabilă și se calculează în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) publicat în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru pe website-ul Băncii Naționale a României, la care se adaugă o marjă fixă de 2%.
Termen maxim de 30 de ani;
Avans minim de 5% pentru locuintele care valoreaza pana in 70.000 EUR si minim 15% pentru locuintele care valoreaza intre 70.001 EUR si 140.000 EUR

Suma maximă ce poate fi oferită:
66.500 EUR (echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare cumpărare) pentru imobile vechi (finalizate/consolidate cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului) sau imobile noi (finalizate/consolidate cu mai puțin de 5 ani înainte de data solicitării creditului) pentru care prețul de vânzare cumpărare este mai mic sau egal cu 70.000 EUR.
119.000 EUR (echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare cumpărare) doar pentru imobile noi (finalizate/consolidate cu mai puțin de 5 ani înainte de data solicitării creditului) pentru care prețul de vânzare cumpărare este cuprins între 70.001 EUR și 140.000 EUR.

Ce fel de locuință îți poți cumpăra

Pret vanzare-cumparare sub 70.000 EUR

 • imobile vechi, finalizate/consolidate cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului;
 • imobile noi, finalizate/consolidate cu mai putin de 5 ani inainte de data solicitarii creditului;
 • Avans 5%;
 • Limita maximă de credit: 66.500 EUR;
 • Perioada maximă de creditate: 30 ani;

Pret vanzare-cumparare 70.001 – 140.000 EUR

 • imobile noi (finalizate/consolidate cu mai puțin de 5 ani înainte de data solicitării creditului) pentru care prețul de vânzare cumpărare este cuprins între 70.001 EUR și 140.000 EUR;
 • Avans minim 15%;
 • Limita minimă de credit: 59.501 EUR;
 • Limita maximă de credit: 119.000 EUR;
 • Perioada maximă de creditate: 30 ani;

Acte necesare

Ca să aplici pentru un credit, avem nevoie de:
1) Acte de identitate (pentru tine, soțul/soția ta și, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit, denumite coplătitori);
2) Documente care atestă realizarea de venituri*.
3) Declarația pe propria răspundere autentificată, că la data solicitării creditului, nu deții, în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, nicio locuință, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită, fie deții în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50m²
4) Documente specifice:

 • Antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului;
 • Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie);
 • Declarația pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate și că nu există litigii în legătură cu acestea;
 • Extrase din documentația cadastrală (copie);
 • Certificat de eficiență energetică;
 • Extras de carte funciară in original;
 • Opinie notarială;

*Documentele care atestă realizarea de venituri

Dacă veniturile tale sunt raportate la ANAF 

 • Fără documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF);
 • În cazul veniturilor din pensii este necesară prezentarea Deciziei de pensionare definitivă.

Dacă veniturile tale nu sunt raportate la ANAF

 • Dacă ești într-una din categoriile de salariați care nu raportează veniturile la ANAF (ex: salariații MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliție Comunitară, Jandarmerie, salariații penitenciarelor sau ai altor unități cu caracter special), ne trebuie:
 • Adeverință de salariu tip.

Dacă veniturile tale din pensie nu sunt raportate la ANAF
Avem nevoie de:

 • Talon de pensie nu mai vechi de 2 luni sau extras de cont (doar dacă nu încasezi pensia în cont la BCR);
 • Decizia de pensionare definitivă;

Vezi garanțiile și asigurările necesare

Îți acordăm creditul în baza:

 • Instituirii unei ipoteci de rang I în favoarea bancii finantatare și a Statului Român asupra imobilului achitionat prin credit;
 • Instituirii unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la BCR;
 • Constituirii în favoarea bancii a unui depozit colateral, corespunzător a 3 rate de dobânda  și valabil și indisponibilizat pe întreagă durata a finanțării.

Obligatoriu trebuie să ai:

 • Asigurarea obligatorie a locuințelor (PAD) cesionată în favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și a băncii, pe toată perioada de creditare;
 • Asigurarea facultativa a imobilului achiziționat din credit, cesionată în favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a băncii, pe toată perioada de creditare;
 • Asigurarea lucrărilor de construcții-montaj pentru locuința aflată în construcție;