Leasing

Este leasing-ul serviciul de care ai nevoie? Să clarificăm mai întâi ce înseamnă leasing-ul.

Leasing-ul reprezintă un instrument financiar pe termen mediu sau lung utilizat pentru închirierea sau achizitționarea de active noi sau second hand. Operațiunea este o tehnică de finanțare non bancară foarte recomandată companiilor nou lansate, imm-urilor, și companiilor care nu au garanții reale (active fixe) consistente sau companiilor puternic îndatorate.

Leasingul are un rol cu precădere în dezvoltarea sectorului de afaceri având un rol și in promovarea vânzărilor, mai ales în cazul bunurilor de folosință îndelungată.

Leasingul financiar este o finanțare pe bază de active, deoarece dreptul de proprietate a companiei de leasing asupra activului conferă o garanție suficientă pentru acordarea finanțării în majoritatea situațiilor.

Leasingul operațional este asimilat unui contract de închiriere pe termen mediu și lung, iar la sfârșitul perioadei contractuale, bunul este returnat către compania de leasing, care are riscul valorificării acesteia.

Dezvoltarea afacerii implică eforturi financiare mari, iar dotarea corespunzătoare a firmei tale cu echipamentele necesare este costisitoare. Indiferent de valoarea proiectului, noi te susținem să obții echipamentele de care ai nevoie prin Leasing Operațional sau Leasing Financiar.

SPEȚE FINANȚATE PRIN LEASING:

 • compania este nou înființată, iar activul ce se dorește a fi achiziționat este unul puțin vandabil;
 • clientul dorește o valoare reziduală cât mai mare;
 • echipamentul este second hand și clientul dorește o finanțare pe termen cât mai îndelungat;
 • clientul dorește să își capitalizeze compania și întră într-un contract de Sale & Leaseback;
 • clientul dorește să rezilieze contractul de leasing mai devreme de un an calendaristic de la data încheierii acestuia.

Care sunt echipamentele pe care le poți achiziționa prin leasing?

 • Mașini
 • Utilaje
 • Echipamente medicale
 • Imobile
 • Echipamente agricole

Cum te pot ajuta brokerii noștri specialiști dacă îți dorești să obții un leasing?

 • Obținem cele mai bune oferte de leasing pentru tine pentru că solicitarea înaintată companiilor de leasing  este realizată în funcție de necesitățile tale,
 • În 24 de ore, facem o sinteză asupra a cel puțin 5 oferte de leasing,
 • Îți acordăm suport în întocmirea dosarului de finanțare,
 • Oferim sprijin pe tot parcursul derulării finanțării dosarului de leasing,
 • Ești corect informat asupra fiecărui cost implicat în rata lunară,
 • Consultanța financiară în vederea obținerii unei finanțări prin leasing este GRATUITĂ pentru clienții noștri.

Care sunt cele mai întâlnite tipuri de leasing?

 • Leasing direct
 • Leasing financiar
 • Sale and  leaseback

Leasing-ul direct

Este forma de leasing prin care cel care oferă ”bunul” cu chirie, producătorul, este cel care deține dreptul de proprietate asupra bunului respectiv. Utilizatorul deține numai dreptul de folosire a ”bunului”. Deseori, cel care oferă cu chirie este obligat prin contractul de leasing să asigure și service-ul de întreținere. În acest caz se vorbește de service lease. Un element foarte important în leasing-ul direct este clauza anulării. Utilizatorul ”bunului” poate să decidă să nu mai plătească chiria, înainte de expirarea termenului de închiriere, atunci când bunul respectiv s-a uzat moral inacceptabil de mult sau nu mai este necesară prelungirea contractului din cauza declinului activității chiriașului. De reținut în leasing-ul direct este faptul că plățile prevăzute prin contract nu acoperă în întregime costul ”bunului”, iar durata contractului este mult mai mică decât durata normală de utilizare a bunului, cel care oferă cu chirie așteptându-se fie să vândă bunul la încheierea contractului de leasing, fie sa închirieze ”bunul” și altor chiriași.

Leasing-ul financiar

În această formă de leasing există trei părți: finanțatorul, utilizatorul și furnizorul ”bunului”. Utilizatorul selectează ”bunul” și negociază prețul și termenul de livrare cu furnizorul, apoi negociază condițiile de încheiere a contractului de leasing cu finanțatorul. Finanțatorul, de regulă o firma de leasing, achiziționează bunul vizat și îl oferă utilizatorului prin contract de leasing.

O formă particulară a leasing-ului financiar este leasing-ul pârghie. Mai exact, finanțatorul furnizează celui care oferă cu chirie o mare parte din fonduri necesare pentru achiziționarea bunului respectiv. Cel care oferă cu chirie trebuie să ramburseze împrumutul contractat pentru achiziția bunului. Redevența contractului de leasing variază în funcție de condițiile financiare în care a fost obținut împrumutul.

Leasingul financiar este acea operatiune care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

Operațiunile de leasing financiar trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

 • Riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 • Contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;
 • Utilizatorul are opțiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferența dintre durata normală de funcționare maximă și durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcționare maximă, exprimată în procente;
 • Perioada de leasing depășește 80% din durata normală de funcționare maximă a bunului care face obiectul contractului de leasing; în înțelesul acestei definiții, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
 • Valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile Accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului;

Valoarea contractului de leasing este dată de suma tuturor redevențelor, iar în cazul achiziției ”bunului”, se adaugă și valoarea reziduală a acestuia. Principala componentă a redevențelor o reprezintă amortizările. Conform prevederii art.5lit. c) din Ordonanța nr. 70/1994,modificată prin Legea nr. 90/1998, redevența plătită va fi calculată ținând seama de marja de profit și de amortizarea integrală a bunului sau cel puțin a unei părți din valoarea de intrare a acestuia; în acest caz, regimul de amortizare va fi stabilit de părți de comun acord, funcție de natura bunului și de valoarea sa de intrare, în conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.

Leasingul operational este acea operațiune care nu îndeplinește criteriile legale pentru a fi calificată leasing financiar.

Cele mai importante diferențe între leasingul financiar și cel operațional sunt:

În cazul leasingului financiar, scopul operațiunii de leasing o reprezintă intenția Utilizatorului de a achiziționa în rate un bun de la un Furnizor, în baza finanțării oferite de Locator/Finanțator;

In cazul leasingului operational, scopul operațiunii de leasing o reprezintă intenția Utilizatorului de a închiria un bun pentru o perioadă determinată de timp de la Locator;

Sale and lease back: este o operațiune de leasing financiar în care Utilizatorul este și Furnizorul bunului finanțat, Finanțatorul achizitionând de la acesta bunul la o valoare mutual agreată, în concordanță cu politicile de risc ale finanțatorului. Printr-o astfel de operațiune se realizează finanțarea Utilizatorului prin scoaterea în afara bilanțului contabil a unui bun aflat în proprietate, urmând ca acesta să fie reachiziționat la finele contractului de leasing. În acest mod, Utilizatorul poate obține într-un termen scurt disponibilități bănești pe care le poate reinvesti, fără a pierde proprietatea bunului. Evident, evaluarea bunului ce face obiectul contractului este hotărâtoare și aparține în exclusivitate Finanțatorului pentru că de evaluarea bunului depinde stabilirea sumei finanțate de societatea de leasing.

Află care sunt fazele operațiunii de leasing

 • Achiziționarea ”bunului” de către societatea finanțatoare;
 • Restituirea treptată de către beneficiar a creditului primit prin plata redevențelor, folosind resursele financiare obținute din exploatarea bunului (a investiției). Redevența contractului de leasing cuprinde: ratele de amortizare ale bunului, chiria pe capitalul neamortizat, taxele, asigurările, precum și o marjă de profit a societății finanțatoare;
 • Dreptul beneficiarului ca la expirarea contractului să-și exprime opțiunea privind bunul care face obiectul contractului de leasing.

La încetarea perioadei de închiriere, utilizatorul are următoarele posibilități:

 • Să restituie bunul finanțatorului, contractul luând astfel sfârșit;
 • Să reînnoiască locațiunea pentru o nouă perioadă și cu o chirie redusă. Leasing-ul nu poate fi
  însă asimilat vânzării pe credit, deoarece până la expirarea duratei locațiunii și manifestării opțiunii de cumpărare,
  utilizatorul este un simplu locatar, iar translația proprietății nu operează cu efect retroactiv;
 • Să cumpere bunul la un preț rezidual (diferența dintre prețul plătit de investitor și sumele
  restituite, periodic, de către beneficiar). Întrucât prețul de cumpărare este inferior valorii reale a bunului, această
  variantă este cea mai avantajoasă pentru utilizator.

Optimizare de costuri de leasing:

Cele mai multe companii de leasing finanțează bunurile achiziționate în euro și facturează clienții la cursurile de vânzare ale băncilor din grup; întreabă-ne cum îți poți optimiza aceste costuri;

Daca Finanțatorul va plăti echipamentul către Furnizor iar acesta îl va livra mai târziu există posibilitatea să ți se perceapă dobânzi de refinanțare; întreabă-ne cum îți poți optimiza aceste costuri;

În anumite contracte există comisioane de administrare lunară precum și taxe de închidere anticipată; întreabă-ne cum îți poți optimiza aceste costuri;

Brokerul de produse bancare NU percepe comision de la clienți. Așadar, serviciile pe care brokerul financiar ți le oferă sunt gratuite, pentru că brokerul de credite este plătit de instituțiile bancare și non-bancare pentru intermedierea fiecărui credit.