Venituri luate în considerare pentru eligibilitate

  • Grad maxim de îndatorare 40% (anumite excepții 55-60%)
  • salarii
  • venituri din dividende
  • chirii
  • contracte de management și administrare
  • contracte de drepturi de autor
  • indemnizații de creștere copii
  • venituri din PFA/CMI/SPRL